Beveiligingsbedrijven en hulpdiensten

Bent u actief in de beveiliging, ook dan bieden wij efficiënte oplossingen om uw medewerkers veilig hun werk te laten doen. Daarnaast kunt u alle benodigde informatie rondom werk- en reisuren snel controleren, monitoren en beheren.

Ons volgsysteem levert met één druk op de knop een nauwkeurig en realtime overzicht van de  locatie waar uw mensen zich bevinden. Mocht zich ergens een calamiteit voordoen, dan wordt uw medewerker via de gekoppelde navigatie veilig en snel naar de plaats van bestemming geleid om hulp te bieden. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot de aard van de melding, zoals het type alarm of de gegevens van de contactpersoon, kunnen direct en eenvoudig gedeeld worden via de GPS-Buddy App.

Indien u voor meerdere bedrijven beveiligingstaken uitvoert kunt u via de rapportagemogelijkheden snel en efficiënt een sluitende overzicht met betrekking tot de ritadministratie en werkuren aanleveren. Onduidelijkheden met betrekking tot de bezochte locaties of het aantal gereden kilometers wordt daarmee voorkomen. Daarnaast wordt de administratieve belasting van uw medewerkers zo veel mogelijk gereduceerd.