PETER VAN SETTEN
Transportbedrijf Peter van Setten optimaliseert planning en service

Transportbedrijf Peter van Setten is al ruim 20 jaar gespecialiseerd in nationaal en internationaal transport. Het hechte familiebedrijf heeft een divers wagenpark en is, met uitzondering van gevaarlijke stoffen, thuis in de meest uiteenlopende vormen van transport. Om goed inzicht te krijgen in de planning, meer rust te creëren bij de medewerkers en tegelijkertijd het rendement te vergroten, koos het bedrijf voor de oplossingen van GPS-Buddy.

VEILIGHEID STAAT VOOROP

In gesprek met Peter van Setten, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf, valt direct de enorme focus op kwaliteit en veiligheid op. “De veiligheid op de weg, zowel voor onze chauffeurs als voor medeweggebruikers en ook de lading, staat bij ons voorop. Wij hebben een hele hechte en betrokken groep chauffeurs. Dat is voor ons zeer belangrijk en daar investeren wij ook in. Doordat wij vele verschillende types transport uitvoeren kunnen chauffeurs bij ons uitgroeien tot echte allround vakmensen. Wij investeren daarnaast, zoals eerder al aangegeven, veel in veiligheid. Zo bestaat ons wagenpark voornamelijk uit Volvo’s en werden onze trucks al uitgerust met automatische remsystemen lang voordat dit verplicht werd door de overheid. Verder zijn onze trucks voorzien van camera’s en hebben ze een nachtsysteem om het in slaap vallen tijdens het rijden tegen te gaan.” Dat de veiligheid echt boven alles gaat blijkt wel uit de manier waarop de 27MC radio´s zijn ingebouwd. Deze is niet standaard boven in de cabine bij de zonneklep geplaatst, maar op een andere comfortabele plaats. De reden hiervoor is dat de radio zo niet het hoofd van de chauffeur  kan beschadigen indien een truck om welke reden dan ook op z’n dak terecht zou komen.

TOTAALOPLOSSING ZORGT VOOR EFFICIËNTERE BEDRIJFSVOERING

Van Setten transport maakt gebruik van een totaaloplossing van GPS-Buddy. De trucks zijn uitgerust met een XL-systeem die is voorzien van een CANbus-koppeling en een koppeling met de tachograaf. Zo kunnen de trucks niet alleen nauwkeurig worden gevolgd, maar is het ook mogelijk om het brandstofverbruik van een truck in kaart te brengen en het rijgedrag van een chauffeur te analyseren. Op die manier kan proactief worden gestuurd op bijvoorbeeld goed rijgedrag. Daarnaast kunnen onderhoudsbeurten efficiënter worden ingepland. De tachograafkoppeling zorgt ervoor dat de data van de chauffeurspassen en van het massageheugen van de tachograaf eenvoudig op afstand zijn uit te lezen. De administratieve belasting van de medewerkers wordt zo geminimaliseerd. Verder zijn de trailers voorzien van een trailerpack, zodat er zicht is op waar een trailer staat en of deze verplaatst wordt. Wordt de trailer op een ongepland moment verplaatst dan wordt er een alarmmelding gegenereerd.

KWALITEIT EN MAXIMALE SERVICEVERLENING GAAN HAND-IN-HAND

Op kantoor wordt via de studioapplicatie de regie gevoerd op de planning. Met deze applicatie is er, indien nodig, 24 uur per dag zicht op een chauffeur en de trailers. Van Setten: “Als ik ’s morgen aan de ontbijttafel zit log ik vaak even via de webservice in om te kijken waar een truck zich bevindt. Het geeft mij een geruststellend gevoel als ik weet dat alles goed is met mijn mensen.” De oplossing van GPS-Buddy biedt echter niet alleen rust en een veilig gevoel, het biedt verder ook een groot voordeel voor de kwaliteit van de dienstverlening van Van Setten. Van Setten: “Wij voeren veel internationale verhuizingen uit, zowel voor particulieren als voor bijvoorbeeld musea. Voor onze klanten is het dan essentieel dat zij weten waar hun spullen zich bevinden en wanneer die geleverd worden. Daar komt bij dat voor de meeste mensen een verhuizing één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven is. Dat gaat gepaard met veel emoties.

RUST OP KANTOOR

Met GPS-Buddy zorgen wij ervoor dat deze mensen zo min mogelijk extra stress ervaren door hun realtime inzicht te geven via een weblogin. Daarnaast zorgt dit ook voor rust op kantoor doordat een hoop telefoontjes voorkomen kunnen worden. Als klanten bellen waar een wagen zich bevindt moesten wij vroeger eerst de chauffeur bellen. Het kwam dan wel eens voor dat deze dan in gesprek was of telefonisch niet bereikbaar. Dat gaf een hoop heen-en-weer bellen en daarmee onrust. Dat is nu verleden tijd, zeker nu we zijn gaan werken met de driver app. Met deze app, die draait op de smartphone van de chauffeur, kunnen we snel informatie doorgeven aan de chauffeur. Bovendien kan de chauffeur activiteiten gereed melden, maar ook snel en eenvoudig zien of er wijzigingen zijn zoals het meenemen van emballage. Ook het tekenen van een afleverbon behoort nu tot de mogelijkheden.”