De Kringwinkel Kust is een van de 30 kringloopcentra in Vlaanderen. Het beleid rust op drie pijlers: mensen helpen met het terugdringen van de afstand tot de arbeidsmarkt, het op een milieubewuste manier omgaan met goederen en het inperken van armoede. De organisatie speelt daardoor een zeer belangrijke maatschappelijke rol. Om de logistieke processen te stroomlijnen gebruikt de organisatie de oplossingen van GPS-Buddy.

Lees hier meer: https://www.gps-buddy.comde-kringwinkel-kust-maakt-de-maatschappij-mooier-mede-door-gebruik-oplossingen-gps-buddy/