Digitale-tachograafkoppeling-1

Digitale tachograafkoppeling

De digitale tachograafkoppeling zorgt voor een uniforme integratie van de tachograafdata in uw fleetmanagementsysteem. U ontvangt alle wettelijk relevante gegevens uit het interne geheugen van de tachograaf (massageheugen) en de chauffeurskaart in uw eigen data-omgeving. Dankzij deze oplossing is het niet meer nodig om een medewerker periodiek de tachograaf uit te laten lezen: dit kan vanaf elke willekeurige locatie op elk gewenst tijdstip. Zo kunt u uw voertuig efficiënter inplannen en onnodige stilstand vermijden. Bovendien voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de archiveringsplicht. Tot slot kunt u uw medewerkers aanspreken indien zij zich bijvoorbeeld niet houden aan de rij- en rusttijden. Op die manier kunnen eventuele boetes worden voorkomen.

Op ieder gewenst moment actuele planningsinformatie

Op ieder gewenst moment actuele planningsinformatie: Efficiënte planning is alleen mogelijk als men zich op ieder moment kan baseren op informatie  zoals geregistreerde rij- en rusttijden. Met onze digitale tachograafkoppeling kan alle data, opgeslagen in de tachograaf van het voertuig en de data van de chauffeurspassen, 24/7 doorgestuurd worden naar de planners van uw onderneming. Onze software zorgt dan voor directe visualisatie en een transparant overzicht van alle gegevens die nodig zijn voor een optimale planning.

Archiveren van tachograafgegevens

Archiveren van tachograafgegevens (massageheugen): Bedrijven zijn wettelijk verplicht om de gearchiveerde gegevens van de tachograaf geruime tijd te bewaren. Met de digitale tachograaf-oplossing van GPS-Buddy wordt de data bewaard en beveiligd conform de wettelijke eisen*.
* De GPS-Buddy digitale tachograaf module voldoet aan de wettelijke archiveringsplicht van gegevens uit de tachograaf conform de actuele Europese rij- en werktijdenregeling (561/06).

Analyseren, interpreteren en integreren

Analyseren, interpreteren en integreren: De uitgebreide rapportagemogelijkheden maken de tachograafdata en de chauffeursgegevens inzichtelijk. Deze rapportages kunnen u helpen om bijvoorbeeld chauffeurs aan te spreken als de rij- en rusttijdenwetgeving niet wordt nageleefd, waardoor u boetes voorkomt. Het analyseren van de gegevens kan bovendien bijdragen aan het besparen van brandstof, doordat u uw medewerkers bewust kunt maken van hun rijstijl.