emballageregistratie

Emballageregistratie

Het handmatig beheren en administreren van de emballagestromen kost veel tijd en discipline van uw medewerkers. Daarnaast treden er vaak verschillen op in de aantallen. Via onze emballagemodule worden alle emballage-uitwisselingen nauwkeurig bijgehouden en opgeslagen. Chauffeurs kunnen via de driver app direct registreren welk type en het aantal colli dat is geladen/ gelost. Dat betekent geen losse vrachtbrieven meer waarop de emballage staat geregistreerd, maar een systeem waarbij direct inzichtelijk is wat er bij een klant aan emballage aanwezig is. Naast een vereenvoudiging van de administratie wordt op deze manier ook verlies voorkomen.

foutloze registratie

Foutloze registratie: Uw chauffeur registreert op locatie het exacte aantal en type emballage dat ter plekke is geladen en/of is gelost. Deze informatie wordt direct centraal opgeslagen. Hierdoor heeft u altijd een actueel en sluitend overzicht van alle uitgevoerde emballagehandelingen.

return on investment

Return on investment: U verdient uw investering in een GPS-Buddy fleetmanagementsysteem binnen enkele maanden terug. Een besparingsvoorbeeld waarbij wij uitgaan van 10 voertuigen die per dag 32 pallets lossen:

Uw besparing door gebruik van de emballagemodule: 25% aantoonbaar minder verlies € 4.139,-
Uw besparing door gebruik van de emballagemodule: papierloze administratie € 1.820,-
Uw besparing door gebruik van de emballagemodule: geautomatiseerde invoer € 15.155,-
Uw totale jaarlijkse besparing € 21.114,-