HEALTHCARE EN PHARMA

Bij het transport van geneesmiddelen kan de kleinste afwijking in temperatuur al een groot risico vormen. Een feilloze temperatuurregistratie en een actieve temperatuurbewaking zijn daarom van groot belang om de kwaliteit van de producten tijdens het transport te waarborgen.

Met onze oplossingen ontvangt u bij de kleinste afwijking ten opzichte van de vooraf ingestelde grenswaarden, direct een melding. Hierdoor kunt u, indien noodzakelijk, direct bijsturen. Chauffeurs blijven bijvoorbeeld via de GPS-Buddy Driver App geïnformeerd. Informatie over de actuele stand van zaken betreffende de lading, het al dan niet meenemen van emballage of een gewijzigde opdracht worden in de Driver app snel en efficiënt gedeeld.

Daarnaast is het mogelijk om gedetailleerde rapportages te genereren zodat u aan kunt tonen dat de geneesmiddelen onder de vereiste condities zijn vervoerd.

GPS-Buddy oplossingen voor transport geneesmiddelen

Lees hier hoe onze referentieklanten hun processen optimaliseren en hun kosten reduceren