Katoen Natie is een waar begrip in België. Zij exploiteert haventerminals, logistieke terminals en on-site terminals. De groep biedt ook allerlei semi-industriële diensten, ontwerpt, bouwt en beheert logistieke platforms en complete toeleveringsketens voor verschillende industrieën. De uitstekende kwaliteit van de service en de voortdurende kostenmonitoring vormen de basis voor duurzame klantenrelaties.

Katoen Natie werkt voor het monitoren van haar voertuigen en trailers met diverse systemen van GPS-Buddy. De toepassing van de systemen is divers. Zo kan het bedrijf op basis van de realtime locatieinformatie haar opleggers efficiënter inplannen. Omdat er niet gewerkt wordt met vaste trekker- en trailercombinaties moesten onderhoudsmedewerkers vroeger regelmatig zoeken naar de exacte locatie van een trailer. Tegenwoordig kunnen zij direct naar de locatie van een trailer rijden en deze meenemen voor bijvoorbeeld een technische keuring.


Naast het vergroten van de efficiency worden de asset tracking systemen ingezet als voorzorgsmaatregel tegen diefstal. Mocht een bedrijfseigendom ontvreemd worden dan kan deze op basis van de actuele locatie-informatie getraceerd worden.