kilometer-en-ritregistratie

Kilometer- en ritregistratie

Realtime inzicht in de mobiliteit van uw medewerkers, waar u ook bent. Ons voertuigvolgsysteem registreert nauwkeurig iedere kilometer die de bestuurders van uw voertuigen afleggen. Een persoonlijke identificatiesleutel maakt het mogelijk om snel en eenvoudig onderscheid te maken tussen zakelijke kilometers, privé gereden kilometers en woon-werkverkeer. Dit vereenvoudigt uw administratie aanzienlijk; nooit meer vage overzichten of briefjes waarop het aantal gereden kilometers staat genoteerd maar op een efficiënte manier een sluitende administratie. Daarnaast zorgt een overzichtelijke kilometerregistratie er ook voor dat de facturatie naar uw klanten veel minder tijdrovend en volledig transparant is.

ID key

ID-Key: Met een persoonlijke sleutel kan iedere bestuurder eenvoudig zijn kilometer- en ritregistratie bijhouden, ongeacht in welk voertuig wordt gereden. Zo heeft u als ondernemer altijd een sluitende registratie voor de loonadministratie, facturering en de belastingdienst.

prive en werk

Privé of werk: Uw bestuurder kan zelf in het voertuig aangeven of het om een zakelijke of een privé rit gaat. In de rapportages worden de geregistreerde kilometers keurig opgesplitst, zodat u een helder overzicht heeft en u eenvoudig privé gereden kilometers inzichtelijk kunt maken voor de belastingdienst.

belastingdienst

Belastingdienst: De belastingdienst stelt een aantal eisen aan kilometerregistratie (keurmerk Ritregistratiesystemen). Gegevens als het merk, type auto, kenteken en de periode waarin de auto ter beschikking stond dienen nauwkeurig te worden geregistreerd. Daarnaast moeten ook voor elke afzonderlijke autorit bepaalde gegevens vastgelegd worden; denk hierbij aan de datum en de begin- en eindstand van de kilometerteller. Onze systemen leggen alles nauwkeurig vast, volledig conform de fiscale eisen. Glasheldere kilometerregistratie, ook voor de belastingdienst!

Keurmerk Ritregistratiesystemen

Keurmerk Ritregistratiesystemen: Door o.a. de aanpassingen die gaan plaatsvinden op gebied van bijtelling heeft de belastingdienst met een aantal branchepartijen een normenkader met strenge eisen opgesteld. Ritregistratiesystemen die voldoen aan het keurmerk ritregistratiesystemen moeten bijvoorbeeld voldoen aan eisen op het gebied van werking, privacy, veiligheid, opslag en continuïteit. Systemen die voldoen aan alle eisen ontvangen het keurmerk. Het toekennen van het keurmerk is gebaseerd op een onafhankelijk oordeel van een externe auditor. Het GPS-Buddy XL-systeem en het XL-K systeem zijn onder intensieve toetsing van PricewaterhouseCoopers goedgekeurd en is in het bezit van dit keurmerk, dat wordt uitgegeven door Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen.

RRS optimaliseert planning en voldoet aan verplichtingen met GPS-Buddy
Het van oorsprong Amsterdamse bedrijf RRS (riool reinigings service) is al ruim 45 jaar een begrip als het gaat om het oplossen van rioolproblemen. Zowel particulieren als bedrijven met een afvoerprobleem worden snel en kundig geholpen. Het bedrijf met inmiddels 11 vestigingen, 250 voertuigen en ruim 350 medewerkers verhelpt landelijk ruim 200.000 verstoppingen per jaar. Een hele klus, waarbij de oplossingen van GPS-Buddy helpen om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en te waarborgen dat aan verplichtingen wordt voldaan. In dit fimpje vertelt Erik de Bruijn, bedrijfsleider bij RRS, hoe dit in z’n werk gaat.