Keurmerk Ritregistratiesystemen
100% sluitende ritadministratie

De belastingdienst stelt strikte eisen aan de registratie en rapportage van rittenregistratiesystemen voor de bijtelling. Zo zijn er richtlijnen voor de manier van registreren, privacy, veiligheid, opslag en continuïteit. Systemen die voldoen aan alle eisen ontvangen het keurmerk dat wordt uitgegeven door Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen in samenwerking met de Belastingdienst.

Met de GPS-Buddy keurmerksystemen (XL/XL-K)
leg je iedere kilometer gecertificeerd vast.

Overzicht zakelijke en privé ritten

Met een PZ-schakelaar geven bestuurders aan of het een zakelijke of privé rit is, de kilometers worden automatisch geregistreerd. In de rapportages is de onderverdeling zichtbaar.

 Gecertificeerde kilometer-ritregistratie

Correcte kilometerregistratie volgens de richtlijnen van de Belastingdienst en de privacy gedragscode van Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen

Vereenvoudigde rittenadministratie

De geautomatiseerde registratie van de kilometers is geschikt voor de loonadministratie, facturering en de belastingdienst.

Voldoet aan de strengste Privacyregels

Volledig volgens de richtlijnen van de Belastingdienst en Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen

bekijk de oplossingen
afspraak maken

nieuws