OVERHEID EN GEMEENTES

Als (lagere) overheid is het van cruciaal belang zorgvuldig om te gaan met de beschikbare middelen. Zeker op het gebied van CO2-reductie en brandstofbesparing heeft de overheid een voorbeeldfunctie. GPS-Buddy helpt overheden en gemeentes om alle benodigde informatie rondom werkpatronen, werk- en reisuren snel te controleren, te monitoren en te beheren. Zo heeft u in één klik een volledig en accuraat realtime overzicht met de exacte locatie van uw voertuigen en mensen ‘in het veld’. Daarnaast voldoet de gebruikte oplossing aan de eisen die de belastingdienst stelt en is dus in het bezit van het keurmerk ritregistratiesystemen. Dat betekent niet alleen dat u op eenvoudige wijze fiscaal sluitende kilometerregistratierapporten kunt overleggen voor de interne rapportages, u komt u ook in aanmerking voor een verlichting van het standaard controleregime van de belastingdienst.

Werkt u vaak voor lokale autoriteiten? Dan gelden er  vaak specifieke regels, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door een combinatie van intelligente en nauwkeurige navigatie, track and trace, een efficiënte planning en een economische rijstijl van uw mensen draagt u als gemeente maximaal bij aan een aantoonbare verkleining van de ecologische voetprint!