Rentex Floron in Bolsward en Wasserij De Blinde in Heerenveen zijn meer dan 100 jaar geleden opgericht. Rentex Floron is gespecialiseerd in het reinigen en leasen van textiel voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Wasserij De Blinde richt zich op het reinigen en leasen van textiel voor het segment horeca. Als vierde generatie familiebedrijf, streven de wasserijen naar continuïteit om zo de bedrijven te kunnen overdragen aan de volgende generatie. De dienstverlening richt zich op duurzaamheid en innovatie in plaats van winst op korte termijn. Binnen de wasserijen, waar meer dan 500 medewerkers werkzaam zijn, draait het niet alleen om schoon en strak gestreken wasgoed. De gehele logistieke operatie rondom het wasproces is namelijk net zo belangrijk vertelt Richard Mulder, productiemanager KEW (Klant Eigen Wasserij) en hoofd transport van Rentex Floron. Om deze logistieke stromen te optimaliseren werd gezocht naar een betrouwbare partner. De keuze viel op de systemen van GPS-Buddy  om ons te ondersteunen en van advies te voorzien.

De klantbeleving staat voorop
Richard  vertelt: “Ziekenhuizen, zorginstellingen, GGZ instellingen, privéklinieken en overige zorginstellingen behoren tot de belangrijkste klantengroep van Rentex Floron. Wij leasen en reinigen voor deze klanten allerlei soorten textiel zoals het standaard bad-,bed- en huishoudtextiel  maar ook de dienstkleding van het personeel en het persoonsgebonden wasgoed van bewoners van een zorginstelling. Wij halen dit op, reinigen alles en leveren dit ingeval van een zorginstelling desgewenst op bewonersniveau weer schoon retour. Dit betekent een enorme logistieke operatie, zeker als het gaat om persoonsgebonden wasgoed. Een blouse, broek of zelfs een zakdoek vertegenwoordigt voor de bewoners van een zorginstelling een grote persoonlijke en emotionele waarde; daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Daarom investeren wij continue in het opleiden van onze medewerkers en kiezen we voor gebruiksvriendelijke applicaties waar onze chauffeurs, administratie maar ook onze productiemedewerkers mee kunnen werken.

Rentex Floron - referentie GPS-Buddy_2
Rentex Floron - referentie GPS-Buddy_3

Automatisering en vervoer
“Rentex Floron is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en hiervoor is de productiecapaciteit uitgebreid. Met het vooruitzicht op verdere groei is ervoor gekozen om een pilotproject met GPS-Buddy te starten bij Wasserij De Blinde. Doordat de horecawasserij zich richt op één type afnemer was de keuze makkelijk gemaakt om hier eerst te starten. Met de opgedane kennis kunnen we onze verdere ambitie op het gebied van automatisering en de hieraan gekoppelde logistieke stromen en vervoer verder uitbouwen” aldus Richard.

“Wij werken met diverse softwarepakketten en -systemen. Bij aanvang van het pilotproject zijn we eerst gestart met het automatiseren van taken. We werkten al met GPS-Buddy om te zien waar onze vrachtwagens  reden. Door de realtime informatie konden we beter plannen en onze klanten adequaat informeren. Een logische volgende stap was het automatiseren van de taken om onze chauffeurs taakgerichter te laten rijden. In samenwerking met GPS-Buddy hebben we daarom besloten om een koppeling te maken waarbij de data vanuit de GPS-Buddy systemen wordt teruggevoerd naar ons ERP-systeem. Je zou dit eigenlijk kunnen zien als een soort omgekeerde integratie. Daarnaast maken we gebruik van de GPS-Buddy Driver App zodat onze chauffeurs echt per taak kunnen afvinken als een klant is bezocht en de levering is afgehandeld. Bovendien is ook voor klanten inzichtelijk hoeveel rolcontainers met schone wij hebben geleverd en hoeveel  rolcontainers met vuil linnen we hebben meegenomen.”

Vereenvoudigen van processen
Naast het meer taakgericht rijden van de chauffeurs wordt ook het downloaden van de tachograafdata geautomatiseerd. “Regelmatig moeten de chauffeurspassen en de data uit het massageheugen van het voertuig worden uitgelezen en opgeslagen. Deze activiteit nam veel tijd in beslag omdat dit nog handmatig gebeurde. Dit proces hebben we daarom ook geautomatiseerd met de digitale tachograaf downloadoplossing van GPS-Buddy. Hierdoor is in één beheeromgeving zowel de tachograafdata als de rit- en de voertuiginformatie beschikbaar, een stuk efficiënter en een eerste stap naar volledige transparantie.

Naast de administratieve voordelen heeft het automatiseren ook als voordeel dat het de logistieke processen transparanter maakt. Die transparantie geldt voor de hele keten, voor de medewerkers op werkvloer, onze administratie maar ook onze klanten en chauffeurs” laat  Richard  weten.

Rentex Floron - referentie GPS-Buddy_5

Aandacht voor mens en milieu
“Onze chauffeurs volgen uiteraard ook de Code95-opleiding en nascholing. Een logische vervolgstap is om in de toekomst ook te gaan kijken naar het rijgedrag van de chauffeurs. Tijdens de nascholing wordt veel aandacht besteed aan goed rijgedrag, het is niet meer dan logisch om daar op termijn ook in de praktijk aandacht aan te besteden. Een analyse van het rijgedrag, denk aan het optrekken en het anticiperen op snelheid remmende maatregelen, is niet alleen interessant als het gaat om het terugdringen van brandstofverbruik. Het gaat ook om de manifestatie op de weg en de manier waarop het bedrijf wordt vertegenwoordigd. Een rijgedrag analyse geeft ons handvatten om met een chauffeur in gesprek te gaan of om in samenwerking met een rijschool op individuele basis extra begeleiding te bieden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons niet alleen aandacht voor de CO2-uitstoot maar ook voor onze medewerkers. Automatiseren is voor ons daarom een weloverwogen keuze die verder gaat dan alleen de kantoorsystemen”.