trailer-tracking

Trailervolgsysteem

Het trailervolgsysteem biedt u de mogelijkheid om uw trailers op ieder gewenst moment realtime te monitoren. Het geeft u een volledig inzicht in het gebruik van uw (afgekoppelde) trailers; waar ze staan, hoe lang en of ze intensief worden gebruikt. Er zijn diverse alarmmeldingen mogelijk, zodat u altijd weet wat er met uw trailers gebeurt. Zo kunt u bijvoorbeeld een bericht krijgen indien een trailer verplaatst worden buiten de afgesproken tijden, een specifiek gebied verlaat, of indien een vrachtdeur wordt geopend. Indien een trailer is uitgerust met temperatuursensoren is het zelfs mogelijk om een notificatie te ontvangen indien de temperatuur in de trailer afwijkt van de ingestelde grenswaarden. Controle op afstand, een prettig gevoel.

diefstalbeveiliging

Diefstalbeveiliging: Onze systemen kunnen zo worden ingesteld dat u op kantoor een melding krijgt indien een trailer aan-of afgekoppeld wordt, van locatie verandert of als de vrachtdeur open gaat. Verlaat een trailer het ingestelde gebied, dan wordt er direct automatisch een bericht gegenereerd en verstuurd per sms of e-mail.

temperatuurregistratie

Temperatuurregistratie:  Een interne accu maakt langdurige temperatuurregistratie in uw trailer mogelijk (volledig volgens HACCP wetgeving). Zo kunt u de temperatuur van uw lading op afstand monitoren. Indien de gemeten temperatuur te ver afwijkt van de vooraf ingestelde grenswaarden wordt er een alarmmelding verzonden zodat er direct kan worden ingegrepen.

kostenbesparing door oplossingen GPS-Buddy

Kostenbesparing door optimale planning: Onze planningssoftware zorgt voor een overzichtelijke kaart met alle locaties en gegevens van uw trailers. Op basis van deze realtime informatie kan de planner snel en eenvoudig de ritten zo efficiënt mogelijk plannen. De chauffeur ontvangt vervolgens op het display de laad- en losopdrachten die uitgevoerd moeten worden. Zo wordt de chauffeur direct en zonder omwegen naar de betreffende trailer genavigeerd.