Marco Eitens Transport is gespecialiseerd in het distributietransport, koel- en verstransport en het transport van luchtvracht. Het bedrijf is in korte tijd sterk gegroeid waardoor ook het wagenpark moest worden uitgebreid. Daarnaast stelden klanten specifieke eisen op het gebied van temperatuurbewaking. Om zowel de bedrijfsvoering te optimaliseren als de klanttevredenheid te vergroten heeft het bedrijf gekozen voor de oplossingen van GPS-Buddy.

Groei van bedrijf vraag om andere oplossingen

Marco Eitens vertelt: “Eigenlijk tegen mijn ideeën en plannen in bleef mijn transportbedrijf groeien. In eerste instantie was ik de enige chauffeur. Dat heb ik een hele tijd volgehouden, maar er komt een moment dat je moet kiezen. Of klanten afstoten, of personeel aannemen. Ik heb voor dat laatste scenario gekozen. Het aannemen van personeel betekent echter ook een uitbreiding van het wagenpark. Daarnaast kwamen klanten met specifieke verzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van temperatuurbewaking. Ik wilde een oplossing die mij echt zou ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Ik zag bij toeval op een beurs GPS-Buddy en was onder de indruk van de mogelijkheden.”

Marco Eitens referentie2
marco eitens_tachograaf

Realtime inzicht en overzicht

Een van de mogelijkheden die GPS-Buddy biedt is het inzichtelijk maken van de actuele locatie en de gereden routes van zowel de eigen wagens als de charters. “Door mijn klanten een eigen account te geven kunnen zij zelf hun eigen ritten in detail volgen. Mochten een klant de actuele locatie van een wagen willen weten dan logt deze klant in en ziet direct, realtime, waar deze wagen zich bevindt. Dat voorkomt een hoop telefoonverkeer.
Daarnaast is het voor mij erg prettig om aan het einde van een dag of week een rapport te kunnen genereren met alle ritten per wagen. Dat geeft mij een beter en vooral sluitend overzicht en is veel minder arbeidsintensief dan alle ritten handmatig verwerken.

Voor charters gebruik ik de GPS-Buddy trailerpacks. Daarmee is voor het volgen van een charter geen installatie in het voertuig zelf nodig terwijl deze wel realtime te volgen is.”

Vervoerscondities zijn cruciaal

Naast het realtime inzicht in de locatie en de dagrapporten, is voor de klanten die gebruik maken van koel-en verstransport de temperatuurbewaking minstens zo belangrijk. “Mijn klanten leveren onder andere aan de distributiecentra van supermarkten en fastfoodketens. Daarnaast vervoeren zij vaak medicatie. Voor zowel groenten als medicijnen is het essentieel dat de vervoerstemperatuur tijdens het hele traject goed wordt vastgelegd. Ik heb nu de mogelijkheid om de actuele vervoerstemperatuur te registreren en kan ik deze via rapportages aan betrokkenen tonen. Zo wordt het transport onderdeel van een gesloten registratieketen.”

Marco Eitens_planning met GPS-Buddy

Vermindering administratieve lasten

De oplossingen van GPS-Buddy bieden niet alleen voordeel als het gaat om het stroomlijnen van het contact met klanten, ook voor de eigen bedrijfsvoering
valt er veel winst te behalen. “De administratie van alle verschillende ritten en chauffeurs is vaak complex en tijdrovend. Dankzij GPS-Buddy ben ik niet meer volledig afhankelijk van de informatie die de chauffeurs aanleveren. Ik beschik nu over eenduidige informatie met betrekking tot de gereden ritten. Daarnaast kan ik die informatie op elk gewenst moment uitdraaien, ik hoef bijvoorbeeld niet te wachten tot een chauffeur zijn lijst heeft ingeleverd.” De administratie en opslag van de tachograafgegevens is met de digitale tachograafkoppeling van GPS-Buddy sterk vereenvoudigd.

“Naarmate het bedrijf groeit heb je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medewerkers een verantwoording. Het uitlezen van tachograafgegevens en
chauffeurspassen was altijd zeer arbeidsintensief. Nu kan ik deze uitlezen wanneer het mij uitkomt. Bovendien zorgt deze mogelijkheid er voor dat ik voor de salariëring de medewerkers makkelijker en sneller over een complete urenadministratie beschik.”