In de eerste editie van 2019 van het vakblad Bouw en Renovatie is een mooi artikel verschenen over onze klant ‘Van Werven’. Inzicht in voertuigdata en rijgedrag helpen het bedrijf om draaiuren en kilometers te reduceren. Tegelijkertijd biedt de informatie aanknopingspunten om ook het wagenpark te vergroenen. Leest het hele artikel op Bouw en Renovatie (klik op lees online)