Devlet daireleri ve belediyeler

(Yerel) devlet dairesi olarak mevcut araçları dikkatlice kullanmak çok önemlidir. Özellikle CO2 azaltması ve yakıt tasarrufu konularında devletin örnek rolü vardır. GPS-Buddy devlet daireleri ve belediyelere çalışma modelleri, iş ve seyahat saatleri hakkında bilgiye erişip hızlı bir şekilde kontrol edip yönetmesinde yardımcı olur. Tek tıkla araçlarınız ve saha çalışanlarınızın konumu hakkında detaylı ve eş zamanlı bilgiye erişebilirsiniz. Ayrıca kullanılan çözüm vergi dairesinin koymuş olduğu şartlara uyar ve sefer kaydı sistemleri kalite standardına sahiptir. Bu sayede sadece dahili raporlamalar için kolaylıkla mali açıdan eksiksiz kilometre kayıt raporları sunmakla kalmayıp, vergi dairesinin standart kontrol rejiminin hafifletilmesini de sağlayabilirsiniz.

Çok fazla yerel devlet daireleri ile mi çalışıyorsunuz?  O halde örneğin sürdürülebilir ticaret veya kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışmalarınıza birtakım kurallar uygulanabilir. Zeki ve detaylı navigasyon, takip ve izleme, verimli planlama ve çalışanlarınızın ekonomik sürüş şeklini birleştirerek belediye olarak ekolojik ayak izinizi kanıtlanabilir derecede maksimum seviyede küçültmüş olurusunuz!