facebook
Telematica & connectiviteit

Steeds meer toepassingen bundelen

Bij telematica is er niet alleen een trend naar meer functionaliteiten, tegelijkertijd wordt hun gebruik en implementatie door een groter wordende flexibiliteit gekenmerkt. Meer mogelijkheden betekent ook dat de domeinen waarop ze gebruikt worden toegenomen zijn. Waar vroeger telematica vooral op het voertuig gefocust was, draait het vandaag evenzeer rond ladingcontrole, temperatuurbeheersing of nog eco-driving en real-time navigatie. In het vorige nummer van VAN Management focusten we op de oplossingen van bestelwagenconstructeurs, in dit artikel bekijken we de externe oplossingen.
- Michaël Vandamme -

Bron: VAN Magazine

Doorheen de jaren namen de functionaliteiten die telematica biedt toe, het is een belangrijke vaststelling. En daar is het potentieel van tablets of smartphones niet vreemd aan. Jaren terug draaide telematica vooral rond de vraag waar een voertuig zich precies bevond, de zogenaamde track & trace. Die functie is er vandaag nog steeds, in de praktijk nog erg belangrijk ook, maar er is zoveel meer. Er volgde een interactie met de tachograaf bij voertuigen van meer dan 3,5 ton, het maintenance-gebeuren kreeg een rol, net zoals een registratie van het rijgedrag mogelijk werd. En hoeft het gezegd dat aan dit laatste zowel een economische als veiligheidsdimensie verbonden zit.

LAAGDREMPELIGE OPLOSSINGEN

Tablets of smartphones hebben hun praktisch nut. De vaststelling van een levering, het ondertekenen van een (digitaal) document,  of gewoonweg het maken van foto's… Wanneer de connectie met de bestelwagen gemaakt kan worden, brengt men het voertuig in het digitale tijdperk. In se geen doel op zich, maar wel een belangrijke manier om de bedrijfsprocessen te stroomlijnen en handmatige taken te automatiseren. Maar er is nog een andere meerwaarde. Telematica is essentieel in het verschaffen van een adequate dienstverlening, wat soms problematisch kan zijn in geval van onderaanneming. Door mobiele devices een plaats te geven, hoeft onderaanneming niet te betekenen dat men op kwalitatieve service inboet.

“Er is een duidelijke trend naar het meer combineren van oplossingen en systemen”, legt Remar Bernadina, Project Manager Implementatie en Training bij GPS-Buddy uit. “Zo krijg je oplossingen die verschillende functionaliteiten in zich dragen en kan je volkomen terecht spreken over heuse fleet-management oplossingen. In de praktijk, en dan hebben we het specifiek over het aanbod van GPS-Buddy, vertaalt zich dat in één systeem om routes en taken te plannen, dat instaat voor de navigatie en communicatie tijdens het transport, emballage, vrachtbrieven en temperatuur registreert, de tachograaf kan inlezen maar ook een trailer volgsysteem bevat, net als er aandacht is voor driver behavior. Een belangrijke uitdaging naar de toekomst toe is de ontwikkeling van laagdrempelige systemen, zodat meer bedrijven gebruik kunnen maken van fleetmanagementoplossing zonder hoge investeringen en lange implementatietijd.”

ELCO: “REGISTRATIE, GEEN CONTROLE”

“Onze samenwerking met Webfleet kristalliseert zich rond het track & trace-systeem waarmee al onze bestelwagens zijn uitgerust”, zegt Erwin Callaert, Manager Service & Onderdelen bij verwarmingsinstallateur Elco. “De voordelen zijn duidelijk. Het is een handig hulpmiddel bij het bijhouden van de tijd. Ook is het handig om de exacte positie van de bestelwagens te weten. Maar tegelijkertijd kan dit een gevoelig punt zijn voor de medewerkers. Heldere communicatie staat hierbij centraal. Maak ze duidelijk dat het om registratie gaat, niet om controle.

Het voordeel van dit systeem is dat je het op een heel eenvoudige manier kunt aansluiten, een beetje zoals bij diagnoseapparatuur. Het levert dus heel wat data op die willekeurig geraadpleegd kunnen worden. Hiermee krijgt u inzicht in het rijgedrag, dat u vervolgens kunt koppelen aan een beloning. Wat ook erg handig is, is dat je het systeem kunt loskoppelen en in een ander voertuig kunt gebruiken, zonder dat je een moeilijke demontage nodig hebt.”

"DE TIJD VAN GEPRUTS MET PAPIEREN BIJ LEVERINGEN IS VERLEDEN TIJD. VANDAAG BESTAAT DE MOGELIJKHEID VOOR EEN FLEETMANAGEMENTSYSTEEM OM ZENDINGEN TE REGISTREREN."

CONTACT