TELEMATICA & CONNECTIVITEIT
STEEDS MEER TOEPASSINGEN BUNDELEN

Bij telematica is er niet alleen een trend naar meer functionaliteiten, tegelijkertijd wordt hun gebruik en implementatie door een groter wordende flexibiliteit gekenmerkt. Meer mogelijkheden betekent ook dat de domeinen waarop ze gebruikt worden toegenomen zijn. Waar vroeger telematica vooral op het voertuig gefocust was, draait het vandaag evenzeer rond ladingcontrole, temperatuurbeheersing of nog eco-driving en real-time navigatie. In het vorige nummer van VAN Management focusten we op de oplossingen van bestelwagenconstructeurs, in dit artikel bekijken we de externe oplossingen.
- Michaël Vandamme -

Bron: VAN Magazine

Doorheen de jaren namen de functionaliteiten die telematica biedt toe, het is een belangrijke vaststelling. En daar is het potentieel van tablets of smartphones niet vreemd aan. Jaren terug draaide telematica vooral rond de vraag waar een voertuig zich precies bevond, de zogenaamde track & trace. Die functie is er vandaag nog steeds, in de praktijk nog erg belangrijk ook, maar er is zoveel meer. Er volgde een interactie met de tachograaf bij voertuigen van meer dan 3,5 ton, het maintenance-gebeuren kreeg een rol, net zoals een registratie van het rijgedrag mogelijk werd. En hoeft het gezegd dat aan dit laatste zowel een economische als veiligheidsdimensie verbonden zit.

LAAGDREMPELIGE OPLOSSINGEN

Tablets of smartphones hebben hun praktisch nut. De vaststelling van een levering, het ondertekenen van een (digitaal) document,  of gewoonweg het maken van foto's… Wanneer de connectie met de bestelwagen gemaakt kan worden, brengt men het voertuig in het digitale tijdperk. In se geen doel op zich, maar wel een belangrijke manier om de bedrijfsprocessen te stroomlijnen en handmatige taken te automatiseren. Maar er is nog een andere meerwaarde. Telematica is essentieel in het verschaffen van een adequate dienstverlening, wat soms problematisch kan zijn in geval van onderaanneming. Door mobiele devices een plaats te geven, hoeft onderaanneming niet te betekenen dat men op kwalitatieve service inboet.

“Er is een duidelijke trend naar het meer combineren van oplossingen en systemen”, legt Remar Bernadina, Project Manager Implementatie en Training bij GPS-Buddy uit. “Zo krijg je oplossingen die verschillende functionaliteiten in zich dragen en kan je volkomen terecht spreken over heuse fleet-management oplossingen. In de praktijk, en dan hebben we het specifiek over het aanbod van GPS-Buddy, vertaalt zich dat in één systeem om routes en taken te plannen, dat instaat voor de navigatie en communicatie tijdens het transport, emballage, vrachtbrieven en temperatuur registreert, de tachograaf kan inlezen maar ook een trailer volgsysteem bevat, net als er aandacht is voor driver behavior. Een belangrijke uitdaging naar de toekomst toe is de ontwikkeling van laagdrempelige systemen, zodat meer bedrijven gebruik kunnen maken van fleetmanagementoplossing zonder hoge investeringen en lange implementatietijd.”

"Een bijzonder aandachtspunt waar men bij onder meer Webfleet op wijst, is de compatibiliteit met OEM-systemen. Sommige bestelwagens kunnen al uitgerust zijn met geïnstalleerde hardware systemen."

VERSCHILLENDE BENADERING

Wanneer de aanbodzijde doorgelicht wordt, valt het op dat men mogelijke oplossingen op verschillende manieren in kaart kan brengen. Relevant is natuurlijk het type voertuig, waarbij onmiddellijk vastgesteld wordt dat bestelwagens aan een inhaalbeweging bezig zijn ten aanzien van de truckwereld, waar het gebruik van telematica al eerder ingeburgerd raakte. Maar ook de omvang van de vloot kan een rol spelen. En dan hebben we het nog niet over de verschillen tussen sectoren. Bij sommige vormen van transport die aan een bepaalde temperatuur dienen te gebeuren, stellen zich technische eisen die elders niet aan de orde zijn. Een bijzonder aandachtspunt waar men bij onder meer Webfleet op wijst, is de compatibiliteit met OEM-systemen. Sommige bestelwagens kunnen al uitgerust zijn met geïnstalleerde hardware systemen. Het succes van een oplossing staat of valt met de mogelijkheid ze hierop aan te kunnen sluiten.

ELCO: “REGISTREREN, NIET CONTROLEREN”

“Onze samenwerking met Webfleet kristalliseert zich rond het track & trace-systeem waar al onze bestelwagens mee uitgerust zijn”, zegt Erwin Callaert, Service & Parts Manager bij verwarmingsinstallateur Elco. “De voordelen liggen voor de hand. Het is een nuttig instrument voor tijdsregistraties. Ook voor de belevering van de bestelwagens is het handig hun exacte positie te kennen. Maar tegelijkertijd kan dit gevoelig liggen naar de medewerkers toe. Duidelijk communiceren is hier de boodschap. Hun op het hart drukken dat het hier over registratie gaat, geen controle. 

Het voordeel van dit systeem is dat je het op een erg eenvoudige manier aansluit, een beetje zoals dat met diagnoseapparatuur gebeurt. Het verschaft dan ook heel wat data die steekproefsgewijs geraadpleegd kan worden. Op die manier krijg je zicht op het rijgedrag, waar je dan een beloning aan kan koppelen. En erg handig: je kan het systeem loskoppelen en in een ander voertuig gebruiken, zonder dat je voor een zware demontage zou komen te staan.”

IN DE PRAKTIJK

  • Op zich is realtime navigatie geen nieuwigheid meer. Via applicaties als Waze zijn dergelijke systemen ook bij particulieren ingeburgerd. Maar de echte meerwaarde voor professionele chauffeurs (en planners) zit hem in het koppelen van deze actuele verkeersinformatie aan de planning en de specifieke vereisten die hieruit voortvloeien. Is een bepaalde timing haalbaar? Of verhindert een gewijzigde situatie – zoals wegenwerken – de vlotte doorgang? Het volledig integreren van deze realtime informatie in de praktische organisatie van de transporten kan het verschil maken.
  • Bij track & trace-systemen wordt als voeding doorgaans gebruik gemaakt van de batterij van het voertuig. Soms bestaat echter de behoefte niet alleen de bestelwagen, maar ook de inhoud van een bestelwagen te volgen en monitoren. Dit kan een lading zijn, maar ook bepaalde tools of materialen waar een stevig kostenplaatje aan vast hangt. Ze hebben alleszins afwezigheid van een stroombron met elkaar gemeen. Zogenaamde asset trackers bieden een oplossing. Deze zijn klein, gebruiken zeer weinig energie en worden via een magneet aangebracht.
  • Bepaalde ladingen moeten aan een bepaalde temperatuur getransporteerd worden. Meer nog: bij het vervoer van bepaalde voedingsmiddelen of medicijnen kan de kleinste afwijking in temperatuur al een gezondheidsrisico vormen. Door sensoren te plaatsen in dergelijke kritische ruimten, vindt een continue registratie plaats. En afhankelijk van de instellingen, zal een waarschuwing gebeuren. Het fleetmanagementsysteem zorgt daarmee voor een up-to-date informatiestroom die op kantoor direct online uit te lezen en te verwerken is. De sensorinformatie is dan ook beschikbaar via de diverse gebruikte apps, waardoor een zo breed mogelijke groep geïnformeerd blijft. Deze systemen bieden ook de mogelijkheid tot ruime rapportagemogelijkheden.
  • De tijd van gepruts met papieren bij leveringen is verleden tijd. Vandaag bestaat de mogelijkheid voor een fleetmanagementsysteem om zendingen te registreren. Door middel van een app kan een chauffeur bij klanten registreren hoeveel stuks in ontvangst genomen en hoeveel afgeleverd worden. Een ideale manier om fouten te vermijden. Maar hierdoor is men ook op kantoor op de hoogte van de fase in het afwerken van zijn planning deze zich bevindt.
  • De voormelde temperatuurmetingen koppelen aan die ruime verkeersinformatie, het behoort ook tot de mogelijkheden. Op die manier kan men het tijdsaspect koppelen aan de specifieke vereisten die op temperatuursvlak bestaan. Zal een bestelwagen klaar zijn voor een bepaalde verrichting? En zo nee, wanneer kan dat dan wel?

"DE TIJD VAN GEPRUTS MET PAPIEREN BIJ LEVERINGEN IS VERLEDEN TIJD. VANDAAG BESTAAT DE MOGELIJKHEID VOOR EEN FLEETMANAGEMENTSYSTEEM OM ZENDINGEN TE REGISTREREN."

“DUIDELIJKHEID ROND MOBILITEITSVERGOEDING VERSCHAFFEN”

“Al onze bestelwagens zijn uitgerust met het fleetmanagement systeem van GPS-Buddy”, zegt Staf Verdonck, Afgevaardigd Bestuurder van de NV Stok uit Tessenderlo. “We zijn een bouwbedrijf gespecialiseerd in het aanleggen van nutsleidingen voor overheidsbedrijven. Daarnaast zijn we al een kwarteeuw gespecialiseerd in het bouwen en vernieuwen van tankstations en carwashes. We werken samen met GPS-Buddy rond twee duidelijke punten. Enerzijds willen we altijd op de hoogte zijn van waar onze bestelwagens zich precies bevinden. Het is onze mensen toegestaan deze mee naar huis te nemen om dan 's morgens rechtstreeks naar de betrokken werf te rijden. Alleen kan het niet de bedoeling zijn dat deze tijdens het weekend voor priv  doeleinden gebruikt worden. Op zich is dit geweten en stellen zich nauwelijks problemen, maar het verschaft ons toch een extra zekerheid.

Een andere toepassing is de berekening van het woon/werk verkeer, wat gezien de verschillende werven waarop we actief soms sterk kan verschillen. Onze medewerkers hebben immers recht op een mobiliteitsvergoeding. Dankzij de precieze km-registratie kan dit geen voorwerp van discussie worden. Of er een functionaliteit is die ons nog verder zou interesseren? Misschien kan op termijn het fleetmanagement systeem gebruikt worden voor aanmeldingen op werven. Voor werven van een zekere omvang is dit immers verplicht en om problemen bij pakweg RVA-controles te vermijden, kan je hier maar beter niet nonchalant mee omspringen. Dit aanmelden kan op twee manieren: vanop kantoor, en ter plekke met de badge van de betrokken werknemer. Mocht dit automatisch kunnen geregistreerd worden bij op het betreden met de bestelwagen dan is dat weer een zorg minder.”