facebook

7 redenen om groot- én klein materieel te beheren met een asset managementoplossing

Veel bouw & infrabedrijven monitoren en plannen voertuigen, zoals vrachtwagens, bestelbusjes of personenauto’s met een Fleet Management oplossing, variërend van eenvoudige trackers tot uitgebreide totaaloplossingen. Echter machines, aanhangers, gereedschap of ander materiaal zonder eigen stroomvoorziening vallen daar vaak buiten. Terwijl het volgen en managen van deze bedrijfsassets juist zo waardevol is. Het beheer van groot- en/of klein materieel is een dagelijks terugkerende, handmatige en tijdrovende bezigheid. En nog steeds is er te vaak onvoldoende inzicht in al het materieel. Jaarlijks worden daarom miljoenen euro’s afgeschreven op verlies en diefstal. Op deze kosten kan aanzienlijk worden bespaard, eveneens op de administratieve last die daarmee gemoeid is. Hieronder nog zeven redenen waarom je een geautomatiseerd asset managementsysteem moet overwegen.  

1) Verhoog productiviteit met data
Nauwkeurige informatie van al je assets is de sleutel tot efficiënte besluitvorming. Alleen al de automatische lokalisatie en registratie van groot- en klein materieel voorkomt een aanzienlijke hoeveelheid administratieve handelingen. Alle assets, dus voertuigen én materieel, overzichtelijk in één systeem maakt het plannen en toewijzen ervan op verschillende projecten veel gemakkelijker. De tijd die bespaard wordt door niet te hoeven zoeken naar materieel is aanzienlijk. Het leidt ook tot een vermindering van misplaatsing en op het risico van diefstal.

2) Vereenvoudig het onderhoud
De operationele levenscyclus van een asset, zoals een zaagtafel of een trilplaat is makkelijker in de gaten houden door het bijhouden van de machinedraaiuren. De data over de machinedraaiuren en een accuraat inzicht in de locatie van de assets maakt onderhoudsmanagement minder tijdsintensief. Het onderhoud kan eveneens automatisch ingepland worden en dus eenvoudiger uitgevoerd worden, omdat bekend is waar de asset zich bevindt. Het voorspellen van eventuele verstoringen wordt makkelijker wat langdurige stilstand voorkomt.

3) Beheer verplichte keuringen
Inzicht in de locatie van elektronisch gereedschap scheelt eveneens enorm veel tijd omtrent de jaarlijks NEN-keuringen. Niet alleen het lokaliseren van gereedschap kan geautomatiseerd worden, ook het plannen van deze keuringen kan per asset gedaan worden in een asset managementsysteem.

4) Koppel handleidingen aan apparaat
Door documentatie als onderhoudsboekjes of handleidingen met NFC toe te voegen aan een apparaat, en daardoor makkelijk uit te lezen via een mobiele telefoon, wordt het in gebruik nemen van het apparaat vereenvoudigd. Ook is de kans op foutief gebruik daarmee verkleind en wordt het onderhoudsmanagement vereenvoudigd.

5) Creëer je eigen veilige zone met geofencing
Binnen het beheerplatform is bijvoorbeeld met geofencing een actieradius aan te geven waarbinnen het betreffende materieel mag bewegen. Als het object buiten dit gebied komt, wordt automatisch een alert gegenereerd waarop sneller kan worden gehandeld. Geofencing maakt ook het inplannen van gereedschappen en jaarlijkse controle makkelijker. Doordat je weet waar een asset zich bevindt is het inplannen een eenvoudige klus geworden. Alleen de assets die inzetbaar zijn, kunnen eenvoudig worden ingepland.

6) Direct toegang tot managementinformatie
Toegang tot real-time gegevens geeft het management een volledig beeld van het bedrijf en helpt hen bij het ontwikkelen van goed onderbouwde strategieën. De gegevens van tracking-oplossingen helpen operationele managers geïnformeerde beslissingen te nemen, knelpunten in het netwerk op te sporen en zelfs toekomstige blokkades te voorspellen en te voorkomen.

7) Bespaar kosten
Last, but not least… Overzicht over alle assets betekent vereenvoudiging van de administratie, minder zoeken, sneller plannen van projecten, efficiënter onderhoud, minder stilstand, verlenging van de levensduur, minder vervanging en minder diefstal. De tijd, frustratie en kosten die bespaard kunnen worden zijn aanzienlijk. Marktonderzoekers* geven aan dat er wereldwijd alleen al miljarden euro’s verloren gaan als gevolg van verlies, diefstal of destructie van assets.

Door gebruik te maken van eenvoudige asset tracking wordt nu al een vermindering van 30% op gereedschappen en machines gecalculeerd. Door meer geavanceerde technieken met groter bereik en nauwkeurige locatiebepaling worden eveneens aanzienlijke kosten bespaard in vereenvoudiging van de administratie en verhoging van de productiviteit. Bij de keuze van een asset managementsysteem dient daarom niet alleen rekening gehouden te worden met de kosten van de tracking devices, maar dient de aandacht te gaan naar de totale opbrengst die een geavanceerd asset managementsysteem, waarin voertuigen en materieel gecombineerd worden, oplevert.

* Fleet Management in Europe, M2M Research Series 2020, Berg Insight

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Bouwend Nederland