facebook
Helpt jouw vlootdata je al grip op je planning te krijgen?

Helpt jouw vlootdata je al grip op je planning te krijgen?

De planning is het zenuwcentrum van menig bedrijf. Vervoersopdrachten. Laad- en losopdrachten. Rij- en rusttijdenwetgeving. Periodiek keuringen. Emballage. Trailers. Het is dan vaak ook een hele puzzel om mensen, voertuigen en ritten te plannen, zeker als opdrachten in combinatie met elkaar uitgevoerd worden. Door slim gebruik te maken van software is dit probleem eenvoudig op te lossen, maar in de praktijk wordt nog veel gestoeid met planningen op papier of in excel. 

Automatisering helpt je om grip te krijgen op je planning wanneer je je op ieder moment kunt baseren op de actuele vlootinformatie. Dat verhoogt niet alleen de productiviteit, maar bespaart ook kosten en vergroot de klanttevredenheid. 

Meer weten over planning?

ACTUELE VLOOTINFORMATIE VEREIST VOOR EEN EFFICIËNTE PLANNING

Om je voertuigen en taken zo efficiënt mogelijk in te plannen en ‘in control’ te zijn en te blijven heb je overzicht nodig. Dat overzicht start met weten wat de exacte locatie van voertuigen, trailers of materieel is op dat specifieke moment. Planners kunnen daardoor opdrachten sneller en effectiever verwerken en de meest optimale route selecteren. Hierdoor wordt de beschikbare capaciteit van een voertuig en de rijtijd van de chauffeur maximaal benut en omrijden vermeden. 

Door specifieke instructies te koppelen aan de taak, zoals laad- en losopdrachten, registreren en administreren van emballage of periodiek onderhoud en keuring creëer je databron om bedrijfsprocessen verder te stroomlijnen. 

DIRECT SCHAKELEN TUSSEN KLANT, CHAUFFEUR EN KANTOOR 

Door gebruik te maken van slimme tools is de informatievoorziening accuraat en automatisch, met minder tijd en moeite. Bijvoorbeeld inzetten van geofencing om klanten proactief te informeren over de verwachte aankomsttijd, c.q. Estimated Time of Arrival, wanneer de chauffeur een bepaald gebied inrijdt. Tussen kantoor en de chauffeur is directe communicatie mogelijk. Over het afronden van taken en volgende opdrachten, emballage retourzendingen, temperatuurverloop, maar ook foto’s van de geleverde goederen en getekende afleverbonnen. De informatie over een bepaalde taak is daardoor meteen na levering compleet wat snellere rapportage aan de klant en facturering ondersteund.  

GRIP OP PLANNING = STUREN OP DATA

Door eenvoudig je eigen interne softwaresysteem te koppelen aan de planningsmodule ben je in staat om gestroomlijnde informatie en professionele management rapportages te genereren. De integratie van al die verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering in één accurate planning verhoogt de productiviteit, bespaart aanzienlijke kosten in tijd en brandstof en creëert bovenal rust. Niet alleen bij planners, maar ook voor het management.  

Wil jij ook grip op je planning krijgen en houden? De modulaire oplossingen van GPS-Buddy helpen je die functionaliteit in te zetten in lijn met de grootte en het budget van jouw organisatie. Het geeft je daarmee in iedere fase de zekerheid van een passende oplossing. Op jouw tempo. 

Weten welke kosten jij kan besparen met een Efficiente planning?
Klik hier en laat bericht achter!

Modulaire Fleet Management groeit met je bedrijf

Fleet management is een verzamelterm voor allerlei aan een voertuig gerelateerde oplossingen. Denk daarbij aan het monitoren en plannen van de voertuigen en materieel en alle communicatie daaromheen. Kortom, het organiseren van een commercieel wagenpark en alle bewegende assets die daarbij horen, zoals trailers of ander groot rijdend materieel. Het verzamelen en optimaal inzetten van de verzamelde data is daarbij cruciaal. Dat geeft inzicht en overzicht.