facebook
CO2 registratie banner voor web
Het belang van accurate CO2-registratie

Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk. Of je nu een groot of klein bedrijf bent waarin voertuigen en groot materieel onderdeel uitmaakt van het primaire bedrijfsproces; vroeg of laat word je geconfronteerd met richtlijnen als het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) of word je langs de CO2-Prestatieladder gelegd met bijbehorende jaarlijkse audit. In dit artikel leggen we uit wat de verschillende regels inhouden en hoe je de administratieve last van de rapportage zoveel mogelijk kan beperken. Tevens laten we zien hoe je de milieumaatregelen aangrijpt om commercieel voordeel te behalen.

Meerdere klimaatmaatregelen 

Er zijn verschillende Nederlandse- of Europese wettelijke richtlijnen die bedrijven verplichten de CO2-uitstoot te rapporteren, te weten: 

  • De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die grote bedrijven sinds 2024 verplicht te rapporteren over zaken als CO2-uitstoot of andere duurzaamheidsdoelen. Dit wordt de komende jaren voor steeds meer bedrijven verplicht. Ook onderaannemers, groot of klein, zullen enige vorm van data moeten aanleveren aan opdrachtgevers om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen.   
  • Het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit dat per 1 juli 2024 alle werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht zakelijke- en woon/werk gerelateerde ritten van hun medewerkers te registreren. De rapportageplicht vereist dat werkgevers jaarlijks de totale door hun werknemers gereisde kilometers rapporteren. Het maakt hier niet uit of de werknemer met de bus, trein, lease- of privéauto, vliegtuig of per voet reist, er moet gespecificeerd worden op vervoermiddel en brandstoftype, evenals de aard van de mobiliteit (woon-werk of zakelijk). Dit resulteert in een rapportage die inzicht geeft in de CO2-voetafdruk van het bedrijf.  
  • De Wet Informatie Wet Milieubeheer en de CO2-Prestatieladder die al langer in werking zijn en bedrijven en overheden moeten helpen bij het reduceren van CO2 en kosten. Hiervoor wordt een jaarlijkse audit gedaan om verbeteringen te beoordelen. Met name bij aanbestedingen zullen bedrijven binnen Bouw of Infra de CO2-Prestatieladder gebruiken om hun CO2-management aan te tonen.  

Oplossingen voor commercieel voordeel 

Alle regelingen vereisen dus verschillende rapportages die je als bedrijf niet handmatig wil opstellen. Dit neemt veel te veel tijd in beslag en is eveneens foutgevoelig. Zeker als het gaat om aanbestedingen wil je daarin geen risico nemen.  
Binnen onze Fleet- & Asset Management software hebben we meerdere oplossingen die bijdragen aan een accurate, geautomatiseerde CO2-rapportage. Naast de rapportage, geeft het je als bedrijf het inzicht om de CO2-uitstoot terug te dringen en daardoor aanzienlijke kosten te besparen. Niet alleen door besparingen op brandstof, maar vooral door het winnen van tijd.  

Kilometer- ritregistratie  
Ons voertuigvolgsysteem is voorzien van automatische kilometer- en ritregistratie. Door gebruik te maken van kilometer- en ritregistratie wordt de administratieve last rond de werkgebonden personenmobiliteit aanzienlijk verminderd. De benodigde rittendata, zoals reistijd, afstand, vertrek- en bezoekadres, worden automatisch en digitaal geregistreerd. De rittenstaat is eenvoudig online in te zien en kan aangevuld worden met voertuig- en brandstoftype. Op basis daarvan wordt de CO2-uitstoot berekend. De rapportage kan voor 1 juli 2024 eenvoudig ingevoerd worden op het digitale formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Onze oplossing is voorzien van het Keurmerk Ritregistratie kunnen deze gegevens ook gebruikt worden voor rapportage aan de Belastingdienst. Lees hier meer.   

Optimale route   
Ons voertuigvolgsysteem biedt meer milieuvoordelen. Door voertuigen en grote machines te volgen in het GPS-Buddy platform, worden opdrachten automatisch ingepland op basis van de optimale route. Dit scheelt aanzienlijk in het aantal kilometers dat wordt gemaakt en brandstof die wordt verbruikt. Dit draagt op een positieve manier bij aan het milieu en geeft ruimte om meer opdrachten in te plannen. Daarnaast vermindert het de werkdruk van de planner aanzienlijk. Lees hier meer  of Lees hier meer   

Rijgedrag aanpassen 
Om de CO2-uitstoot nog verder te verlagen, kan je als organisatie ook kijken naar het rijgedrag van chauffeurs. Bijvoorbeeld snel en vaak optrekken, te hard rijden en onnodig stationair draaien, vergt meer brandstof en dus een hogere CO2-uitstoot. Alle bewegingen van een voertuig worden in het systeem van GPS-Buddy geregistreerd en kunnen per chauffeur worden uitgewerkt in een rapportage. Door inzicht te hebben in het rijgedrag van de verschillende chauffeurs ben je in staat gericht te sturen op een milieubewuste rijstijl. Bijkomend commercieel voordeel is dat de wagen minder slijt en de chauffeurs veiliger rijden.   

Doorstroming door slimme verkeerslichten   
Dankzij de Connected Transport-oplossing van GPS-Buddy is het ook mogelijk dat voertuigen (tot dusver alleen vrachtwagens) vaker groen licht krijgen en in constante snelheid door kunnen rijden. Vanuit de vrachtwagen wordt contact gemaakt met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) en krijgt zo prioriteit bij slimme verkeerslichten. Het voordeel is dat de doorstroom verbetert, waardoor je als bedrijf aanzienlijk bespaart op het brandstofverbruik en daarmee CO2-emissie reduceert. Ook het verkorten van de reistijd levert een commercieel voordeel op. Lees hier meer  

Inzicht in Machine draaiuren 
Door het meten van de machinedraaiuren kan eenvoudig de CO2-uitstoot van voertuigen en machinepark worden berekend, op basis van specifieke parameters met of zonder gebruik van CANbus-data. Deze gegevens worden gebruikt om de CO2-Prestatieladder in te vullen. Verbeteringen op de CO2-Prestatieladder hebben direct invloed op de inschrijfprijs of de gunning van de opdrachtgever in een aanbestedingsproces. Tevens zorgt inzicht in de machinedraaiuren ervoor dat brandstofkosten worden bespaard en onderhoud makkelijker kan worden gepland. Dit voorkomt onnodige stilstand van voertuigen en machines en dus optimale benutting van materieel. Lees hier meer 

CO2: geen last, maar zegen 

Het is inmiddels wel duidelijk dat de focus op CO2-reductie geen administratieve ramp hoeft te zijn, maar door gebruik te maken van de juiste digitale middelen eerder een kans oplevert. Hoe meer gedigitaliseerd, hoe meer data. Hoe meer data, hoe meer inzicht. Door alle data te verzamelen in één overzichtelijk platform kan er veel efficiënter worden gewerkt en effectiever omgegaan worden met tijd, personeel, voertuigen en materieel. Dat zorgt voor een vermindering in brandstofgebruik en daarmee CO2-uitstoot. Minder uitstoot van CO2 vergroot ook het concurrentievoordeel in aanbestedingen. Daarnaast gaan voertuigen en materieel langer mee, wat natuurlijk ook aanzienlijke kosten bespaart.  Kortom: CO2 is geen last, maar een zegen. 

Wil je weten wat het voor jouw organisatie oplevert, neem contact met ons op.