facebook
Core-T Fleet voor exacte kerntemperatuur

Wettelijke eisen temperatuur geen pijnpunt voor transport

Nu de temperaturen weer stijgen, neemt de zorg om temperatuurbeheersing evenredig toe. Vervoerders van geconditioneerde levensmiddelen en diervoerders hebben zich te houden aan de Good Distribution Practice, oftewel de hygiënecode vastgelegd in de Europese Hygiëneverordening. De wettelijke eisen zijn voor transportbedrijven vaak een hoofdpijn dossier. Hoe kan je als transporteur de gevaren beheersen? 

Registratie & documentatie

Het belang van de temperatuurbeheersing bij vervoer is groot. Per product wordt omschreven onder welke minimale en maximale temperaturen het moet worden vervoerd. Om dit te controleren dient de temperatuur van de koel/vriesruimte, en in sommige gevallen zelfs de kerntemperatuur van het product, gemeten te worden. Dit onderdeel van de GDP/HACCP komt onder verantwoordelijkheid van de vervoerder en die heeft dus de zorg voor de registratie en documentatie daarvan in opdracht van de verwerkende bedrijven. Dit geldt niet alleen voor levensmiddelen of voer, maar is ook van toepassing op andersoortig geconditioneerd transport als medicijnen of bloemen. Als het gaat om medicijnen vervoer zijn de belangen zelfs nog veel groter, aangezien een medicijn of vaccin bij verkeerde temperaturen zijn werking kan verliezen. 

Garantie op gemeten temperatuur

Probleem binnen de sector is dat de veelheid aan producten diverse bewaartemperaturen hebben en er geen standaarden bestaan die gehanteerd worden door toeleveranciers of verwerkers. Daarnaast neemt de vraag naar geconditioneerd transport steeds verder toe, met als gevolg dat de druk op vervoer ook steeds meer toeneemt. Om als transporteur discussies met de klant te voorkomen, is een nauwkeurige en geautomatiseerde registratie van de temperatuur in de laadruimte, als ook de kerntemperatuur, essentieel. Jaarlijks worden vele ladingen afgekeurd, omdat er geen garantie op de gemeten temperatuur gegeven kan worden. Kosten daarvan loopt per ladingen in de duizenden, al niet tonnen. Dat is zonde en onnodig. Nog te zwijgen over de aanzienlijke boetes van de NVWA als de meet & registratie-methode niet op orde is.

Gangbare methoden niet optimaal

Gangbare methoden om de temperatuur te meten blijken in de praktijk niet betrouwbaar genoeg. Omdat met de gangbare meetmethodes slechts de omgevingstemperatuur of oppervlaktetemperatuur wordt gemeten, kunnen de metingen te veel afwijken van de werkelijkheid. In de resultaten zijn pieken en dalen te zien in het temperatuurverloop, die ontstaan door het (regelmatig) openen van de laadruimte. De pieken en dalen hoeven geen extreem effect op de kerntemperatuur te hebben, maar zorgen wel voor discussies met de afnemers of zelfs tot afkeuring van geleverde partijen. En wil je als transporteur zeker weten dat de kerntemperatuur correct is, dan kon tot voor kort gekozen worden voor zeer kostbare apparatuur, zoals probes. Daarmee wil het echter nogal eens voor komen dat een (deel van de) lading alsnog wordt afgekeurd, omdat de gemeten producten teveel beschadigd zijn door de metingen met de peilstok. Deze kosten worden wederom verhaald op de transporteur. 

Accurate metingen 

Door gebruik te maken van sensortechnologie in combinatie met een slim algoritme stelt GPS-Buddy transporteurs nu in staat de kerntemperatuur accuraat te berekenen tijdens het geconditioneerd vervoer. Aan de hand van vooraf ingegeven parameters, die betrekking hebben op het product en de omstandigheden waarin deze worden vervoerd, berekent het algoritme het verloop van de temperatuur in de kern van het product nauwkeurig. De metingen zijn gekoppeld aan het backoffice systeem en zo direct beschikbaar voor rapportage aan de klant.  

Core-T Fleet

De geautomatiseerde Kerntemperatuur-oplossing, Core-T Fleet genaamd, voldoet aan de hygiënecode voor voedselveiligheid en andere GDP-regels van toepassing op het geconditioneerde vervoer van medicijnen, chemicaliën of bloemen. In tegenstelling tot het handmatige meten van de kerntemperatuur, omgevingstemperatuur, of oppervlaktetemperatuur, bespaart deze methode de chauffeur enorm veel tijd. Automatisch wordt hij of zij gealarmeerd bij schommelingen in de temperatuur, wat derving van ladingen voorkomt. Discussies met de klant zijn verleden tijd en als transporteur heb je de zekerheid dat je voldoet aan alle wettelijke eisen.

Meer weten over Core-T Fleet, neem contact op met ons.